EKMA Waasland wordt Protect!

Vanaf september 2017 zal Gunther Van Raemdonck, sinds 2011 gecertificeerd EKMA instructeur, de vestiging EKMA Sint Niklaas overnemen. EKMA Sint Niklaas wordt dan Protect! Sint Niklaas.

Vanaf september gaan we dan definitief naar 1 trainingsmoment op donderdag en kunnen de huidige EKMA Waasland leden met hun EKMA kaart ook meetrainen met de trainingen in Puurs/Ruisbroek. Als hun EKMA kaart vervalt kunnen die leden dan aansluiten bij Protect!  Deze overgangsregel was van kracht tot augustus 2018.

Gezien Gunther gecertificeerd EKMA instructeur is, blijven ook na de overname de huidige leden van EKMA Waasland genieten van de EKMA voordelen. Meer nog ook de nieuwe leden en de leden van Protect! genieten vanaf september mee van die voordelen.

De overname is een positieve stap voor zowel de EKMA als voor Protect! EKMA recupeert een bekwaam instructeur en Protect! kan hierdoor de ingezette groei verder zetten.

Gunther Van Reamdonck, Luc Van Laere