Stand van zaken betreffende COVID – 19

De stand van zaken tot nu toe is dat we ook in mei onze geliefde bezigheid/passie/way of life nog niet kunnen beoefenen omwille van de maatregels betreffende COVID-19.

We zullen u op de hoogte brengen zodra we meer weten.

Intussen kan u altijd thuis verder oefenen en indien u specifieke vragen heeft kan u deze natuurlijk altijd stellen.

We hopen dat we zo snel als mogelijk opnieuw aan de slag kunnen.

Mensen die graag wensen deel te nemen aan de lessen zelfverdediging, hopelijk in de nabije toekomst, kunnen alsnog contact opnemen uiteraard.

We houden u dan ook op de hoogte over wanneer we dan terug van start gaan.

EKMA Waasland wordt Protect!

Vanaf september 2017 zal Gunther Van Raemdonck, sinds 2011 gecertificeerd EKMA instructeur, de vestiging EKMA Sint Niklaas overnemen. EKMA Sint Niklaas wordt dan Protect! Sint Niklaas.

Vanaf september gaan we dan definitief naar 1 trainingsmoment op donderdag en kunnen de huidige EKMA Waasland leden met hun EKMA kaart ook meetrainen met de trainingen in Puurs/Ruisbroek. Als hun EKMA kaart vervalt kunnen die leden dan aansluiten bij Protect!  Deze overgangsregel was van kracht tot augustus 2018.

Gezien Gunther gecertificeerd EKMA instructeur is, blijven ook na de overname de huidige leden van EKMA Waasland genieten van de EKMA voordelen. Meer nog ook de nieuwe leden en de leden van Protect! genieten vanaf september mee van die voordelen.

De overname is een positieve stap voor zowel de EKMA als voor Protect! EKMA recupeert een bekwaam instructeur en Protect! kan hierdoor de ingezette groei verder zetten.

Gunther Van Reamdonck, Luc Van Laere